Mathantverket Vuollerim
Arctic Artisan Food House                                

All tillverkning av våra produkter sker i Lapplands inland, Vuollerim.

Delikatesser med en lång historia.
Historiskt sett är Vuollerim en gränsbygd. Redan för 6 000 år sedan var det en bra plats att leva på och utgå från när man skulle jaga och fiska. Här förenas fjällvärlden med stora vida skogsmarker. Flora och fauna från norr och söder flätas samman, Stora och Lilla Luleälven rinner in i varandra. Här möts skogssamer och fjällsamer med oss, som tidigare kallades nybyggare. Här samsas det samiska språket med det svenska. Och det skyltas med namn på både svenska och samiska. I dessa trakter hämtar vi det bästa ur skogens skafferi. Du är alltid varmt välkommen. Kom och träffa oss som bor här, kom och krama en fjällko, rid i midnattssolen, krackelera gamla myter och lyssna på berättelser från förr i en lappkåta.


Det enklaste sättet att nå oss är via e-post. Vi är alltid glada att höra från dig!

  The easiest way to reach us is by email. We are always happy to hear from you!

Delicacies with a long history.

Historically, Vuollerim is a border area. For as long back as 6 000 years ago it has been a good place to live and set out hunting and fishing expeditions from. Here the mountains meet with large wide woodlands. Flora and fauna from the north and south are intertwined, The big and the little Lule river flow into each other. Here, the forest Sámi and mountain Sámi people meet with us, who were previously called settlers. Here the Sámi language is combined with the Swedish language. And signposts show names in both Swedish and Sámi. In these areas we retrieve the best out of the forest's pantry. You are always warmly welcomed. Come and meet us who live here, come and hug a mountain cow, ride in the midnight sun, unravel old myths and listen to stories from the past in a Sámi tent.

All our products are manufactured in Vuollerim, in the inland of Swedish Lapland.